Levensverhalen

Volgende item

Levensverhalen

De mens leeft, beleeft, herleeft en herbeleeft bij de gratie van verhalen. De geschiedenis is méér dan een aaneenschakeling van droge historische feiten. Ze wordt gekleurd door menselijke verhalen, door de mondelinge en schriftelijke overlevering, door persoonlijke overgeleverde anekdotes waarin oog en oor is voor de nuance, voor de twijfels, voor de euforie, voor de humor, voor de angsten, voor de paniek, voor de rust, voor het detail, voor het vergezicht, voor de tegenstelling, voor de zelfreflectie.

Kán een foto deze geschiedenis vastleggen? Zegt die ene foto meer dan duizend woorden? In mijn ervaring is dit vaak andersom gebleken. Juist de geschreven verhalen zijn een probaat middel om een juist tijdsbeeld te krijgen. De combinatie van foto’s en verhalen is daarom perfect. Foto’s verschaffen de levensverhalen een extra dimensie – en andersom geven de geschreven verhalen de (familie)foto’s een meerwaarde.

De levensverhalen zoals hieronder nader gespecificeerd worden gedrukt in boekvorm waarbij de mogelijkheden qua formaat, lettertype, lettertypegrootte, papier, etc. talrijk zijn:

Hoe een levensverhaal er in boekvorm uit kan zien? Check dit filmpje!

In Memoriam

In het kader van mijn schrijversschrap namens de Rotterdam Fund Racers (en daarmee Alpe d’HuZes en het KWF) heb ik een jarenlange ervaring in het schrijven van In Memoriam verhalen van/over overledenen.

Soms is een dierbare reeds overleden en wordt de IM aan de hand van gesprekken met nabestaanden geschreven, soms is er al contact in de laatste levensfase van een terminale patiënt.

Een geschreven IM in boekvorm is meer dan een testament. Een levensverhaal als boekwerk wordt ervaren als een tastbaar stukje erfgoed dat van blijvende waarde is en dat te allen tijde troost biedt.

Zo schreef Monique Vroom op Facebook:

Corine Maat schreef me naar aanleiding van het levensverhaal Brief aan Ardjan:

Levenswandel

Vanzelfsprekend schrijf ik ook graag de levensverhalen van/over mensen die om hun moverende redenen hun verhaal graag opgetekend zien. Denk aan jubilarissen, mensen die een mijlpaal hebben bereikt (een leeftijd, een mijlpaal op sportief gebied of wellicht werk- en/of school-gerelateerd), mensen die iets te vieren hebben (een bruiloft, een bijzondere verhuizing, een liefdesverhaal, de geboorte van een kind, etc.) of complete familiekronieken waarbij de handel en wandel van een voltallige familie aan bod kan komen.

De levensverhalen komen tot stand aan de hand van persoonlijke gesprekken. Iedere vorm van leven, iedere vorm van liefde, is uniek. Precies om díe reden is ieder levensverhaal in boekvorm per definitie een prachtig cadeau van blijvende waarde om weg te geven.

SPOOKRIJDEN?

Gewoonweg Ertegenin, zo luidt het motto van het Blog Spookrijden.nu. Spookrijden staat voor het leven nét iets anders beleven, door de zaken nét van een andere kant te bekijken. Mijn schrijfstijl is afwijkend, mijn woordkeuze eigenzinnig en het perspectief van waaruit ik al schrijvend vertrek is onconventioneel.

Mijn verhalen kenmerken zich door de directe stijl, de humor, de vaart, de nostalgie, de betrokkenheid, de romantiek en een diep gewortelde hoop in de uiteindelijk goede wil van mensen.