Content Brochures

Volgende item

COMMERCIËLE COMMUNICATIE

Ik schrijf content voor brochures en/of ik verzorg redactiewerk voor de door derden aangeleverde content. De teksten komen vanzelfsprekend tot stand in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

Redactiewerk is niet alleen noodzakelijk om grammaticale en/of taalkundige redenen, maar is ook bedoeld om verschillende teksten een eenduidig en homogeen karakter te geven waardoor de teksten een eigen herkenbare “huisstijl” krijgen.

Zo mocht ik voor Graphic Design uit Driebruggen de content schrijven voor de brochure van het prestigieuze woonproject Natuurlijk-Stads in Rotterdam-Charlois.

SPOOKRIJDEN?

Gewoonweg Ertegenin, zo luidt het motto van het Blog Spookrijden.nu. Spookrijden staat voor het leven nét iets anders beleven, door de zaken nét van een andere kant te bekijken. Mijn schrijfstijl is afwijkend, mijn woordkeuze eigenzinnig en het perspectief van waaruit ik al schrijvend vertrek is onconventioneel.

Mijn verhalen kenmerken zich door de directe stijl, de humor, de vaart, de nostalgie, de betrokkenheid, de romantiek en een diep gewortelde hoop in de uiteindelijk goede wil van mensen.