lezingen & presentaties

Vorige item

Volgende item

Lezingen & presentaties

Als ambassadeur van de Stichting Rotterdam Fund Racers verzorg ik lezingen en presentaties zowel in het land als tijdens Alpe d’HuZes zelf.

Rotterdam Fund Racers

Ik verzorg lezingen bij scholen, bedrijven, sportverenigingen, instellingen en organisaties om de Stichting Rotterdam Fund Racers op de kaart te zetten. Voor de verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën zijn uiteraard aparte programma’s en presentaties ontwikkeld.

Alpe d’HuZes

Iedere Alpe d’HuZes campagne van de Rotterdam Fund Racers wordt aangevangen met een officiële kick-off avond waarbij, naast het overbrengen van praktische reis- en verblijfinformatie, verhalen worden voorgedragen, (nieuwe) deelnemende teamgenoten worden voorgesteld, interviews worden afgenomen en waarbij filmpjes worden getoond.

Aan mij de eer om, als ambassadeur, korte interviews met deelnemers of andere Alpe d’HuZes betrokkenen af te nemen en enkele verhalen voor te dragen. Zo wordt het doel des te meer geconcretiseerd en weten we met het team waar we voor staan, waar we voor strijden, en voor wie campagne voor voeren.

Eén dag voor de fietsdag vindt in het hotel op de Alpe d’Huez zelf de ploegpresentatie plaats. Als spreekstalmeester presenteer ik de deelnemers en vrijwilligers en mag ik het fietstenue officieel overhandigen. Dit is tevens het moment dat er een hecht teamgevoel wordt geschapen. Deelnemers horen elkaars beweegredenen en ervaringen door de korte interviews die ik met hen afneem.

SPOOKRIJDEN?

Gewoonweg Ertegenin, zo luidt het motto van het Blog Spookrijden.nu. Spookrijden staat voor het leven nét iets anders beleven, door de zaken nét van een andere kant te bekijken. Mijn schrijfstijl is afwijkend, mijn woordkeuze eigenzinnig en het perspectief van waaruit ik al schrijvend vertrek is onconventioneel.

Mijn verhalen kenmerken zich door de directe stijl, de humor, de vaart, de nostalgie, de betrokkenheid, de romantiek en een diep gewortelde hoop in de uiteindelijk goede wil van mensen.